توپولوژی شبکه

4/5
توپولوژی شبکه

توپولوژی شبکه چیست؟

اصولاً به شکل هندسی اتصالات ادوات شبکه به هم را توپولوژی شبکه می گویند که به انواع مختلف زیر تقسیم بندی می شوند:

 • Bus
 • Ring
 • Star
 • Mesh
 • Hybrid
 • Point to Point
 • Point to Multi Point

انواع توپولوژی شبکه

که هرکدام از این شبکه ها در جاهای مختلف به کار می روند.

توپولوژی BUS خطی:

توپولوژی شبکه

در توپولوژی Bus ، همه ی کامپیوترهای شبکه از طریق یک کابل به هم متصل می شوند. در این توپولوژی شبکه، هر کامپیوترسیگنال ها را دریافت کرده و آن را به کامپیوتر بعدی می فرستد. این شبکه یکی از آسان ترین شبکه های موجود است که در حال حاضرهم از آن استفاده می شود. مشکل این شبکه زمانی اتفاق میافتد که ۲ کامپیوتر بخواهند در یک زمان اطلاعات را بر روی یک خط بفرستند که دراین صورت collision رخ می دهد.

مزایا:

 1. پیاده سازی آن بسیار آسان است.
 2. صرفه جویی در هزینه، چون احتیاج به یک کابل دارد.
 3. به راحتی میتوان قطع شدن کابل را مشخص کرد و عیب یابی آن آسان است.

معایب:

 1. اگر برای یکی از کامپیوترها مشکلی ایجاد شود، کل شبکه از کار می افتد.
 2. با افزودن کامپیوترهای جدید و ارسال حجم زیاد اطلاعات بر روی یک خط، کارایی شبکه کم می شود.
 3. نرخ انتقال اطلاعات به نسبت توپولوژی های دیگر پایین است.
 4. در کل برای شبکه های با تعداد کامپیوترهای کم به کار می آید.

توپولوژی Ring حلقوی:

توپولوژی شبکه

در این توپولوژی شبکه، کامپیوترها با استفاده از یک کابل به صورت دایره وار به هم متصل می شوند و این کابل انتها ندارد. کامپیوترها با دریافت سیگنال از کامپیوتر قبلی، آن را تقویت کرده و به کامپیوتر بعدی می فرستند. در این شبکه، اگردریکی از کامپیوترها مشکلی ایجاد شود، کل شبکه از کار خواهد افتاد که برای حل این مشکل از ۲ خط با جهت های متفاوت استفاده می کنند تا وقتی که یکی از کابل ها قطع شد، دیگری بتواند به کار خود ادامه دهد.

مزایا:

 1. استفاده از طول کابل کمتر نسبت به روش قبلی.
 2. نیاز به فضای زیاد برای راه اندازی شبکه ندارد.

معایب:

 1. اگر یکی از کامپیوترها از کار بیفتد کل شبکه از کار خواهد افتاد.
 2. اشکال زدایی مشکل است، چون باید تک تک کامپیوترها بررسی شوند.
 3. تغییر در ساختار شبکه در آینده مشکل است.

توپولوژی (Star) ستاره ای:

توپولوژی شبکه

به Switch یا Hub در این نوع از شبکه، کامپیوترها و یا ادوات دیگر شبکه به وسیله ی یک دستگاه مرکزی مانند هم دیگر متصل می شوند که امروزه هم در اکثر جاها از این شبکه استفاده می کنند.

مزایا:

 1. سادگی دسترسی به شبکه.
 2. با ایجاد مشکل در یک کامپیوتر، آن کامپیوتر از مسیر خارج می شود و بقیه ی شبکه به کار خود ادامه می دهد.
 3. میتواند در آینده برای شبکه های جدیدتر توسعه پیدا کند.

معایب:

 1. درصورتی که نقطه ی مرکزی شبکه، یعنی Switch یا Hub از کار بیفتد کل شبکه مختل می شود.
 2. اندازه ی کابل به علت دستیابی مستقیم هر کامپیوتر به آن بسیار زیاد است و هزینه را افزایش می دهد.

توپولوژی ( mesh ) تو در تو:

در این توپولوژی هر گره به طور مستقیم، بدون هیچ واسط های با کلیه ی گره های دیگر در ارتباط است؛ بنابراین با فرض N گره در توپولوژی، هر گره باید دارای N-1 پورت باشد. اگر یک گره به کلیه ی گره ها متصل باشد به آن Full Mesh هم می گویند و بیشتر در مکان های نظامی کاربرد دارد .

مزایا:

 1. سرعت بسیار بالا.
 2. امنیت بالا.
 3. اگر مشکلی در یک لینک ایجاد شود، تأثیری بر روی شبکه نخواهد داشت.
 4. سادگی درعیب یابی.

معایب:

 1. هزینه ی بالا به علت استفاده ی زیاد از کابل.
 2. هر گره برای اتصال به شبکه، نیاز به چندین interface دارد.

Hybrid توپولوژی دو رگه:

توپولوژی شبکه

این توپولوژی شبکه به این علت به نام Hybrid است که در ساختار خود از دو شبکه ی Star و Bus استفاده می کند.

توپولوژی ( point to Point ) نظیر به نظیر:

در این نوع شبکه، ۲ دستگاه به صورت مستقیم توسط یک کابل به هم متصل می شوند و با هم ارتباط برقرارمی کنند.

توپولوژی ( Point to Multi Point ) یک به چند:

در این شبکه، چندین Node به یک سیستم ارتباطی متصل می شوند، این حالت را میتوان در سیستم های wireless مشاهده کرد.