راه کارهای امنیتی تلفنهای تحت شبکه

4/5

راه کارهای امنیتی تلفنهای تحت شبکه

 

امروزه امنیت در شبکه های اینترنتی از اهمیت خاصی برخوردار است وهمچنین  امنیت اطلاعات در ارتباطات تلفنی بسیار حائز اهمیت شده است. با این تکنولوژی ویپ می تواند مانند هر تکنولوژی مبتنی بر اینترنت دیگری آسیب پذیر باشد، شما می توانید با در نظرگرفتن فاکتور های خاصی در هنگام نصب و مدیریت سیستم های تلفنی، امنیت آن را به حداکثر برسانید.

با توجه به افزایش خطرات امنیتی در سالهای گذشته و افزایش احتمال هک سیستم های تلفنی (voip) و بررسی راه کارهای امنیتی تلفنهای تحت شبکه امنیت سیستم های تلفنی که نصب میشود یا در سال های گذشته نصب شده است موارد امنیتی زیر را لحاظ میکنیم

 

 

  1. توجیه مشتری برای درخواست بستن دوصفر خطوط در صورتی که نیاز به تماس بین المللی ندارد.
  2. نصب fail2ban بر روی سرور تلفنی
  3. محدود کردن سرور ویپ به یک ایپی خاص
  4. استفاده از vpn برای رجیستر کردن داخلی در شبکه های غیر لوکال
  5. استفاده از SBC درصورت تمایل به استفاده از امکانات سیستم تلفنی از بیرون سازمان
  6. جداسازی رنج آی پی های گیت وی ها و سرور از رنج آی پی شبکه
  7. اجرای Vlannig در شبکه
  8. غیر فعال کردن ssh و telnet و در صورت نیاز به استفاده از این دو پروتکل شماره پورت انرا عوض کنیم
  9. استفاده از پسورد های پیچیده برای سرور ویپ
  10. نصب سرور syslog در سرور ویپ