راه اندازی VTP در سوییچ سیسکو

4/5
راه اندازی VTP در سوییچ سیسکو

راه اندازی VTP در سوییچ سیسکو

در مقاله ی قبل با نحوه ی انتقالVlan ها از طریق پورت Trunk آشنا شدیم. حالا می خواهیم نحوه راه اندازی VTP در سوییچ سیسکو را قدم به قدم پیش ببریم.

با توجه به مطالب گفته شده در جلسه ی قبل حال میدانیم که لازم نیست همه ی کامپیوتر هایی که قرار است در یکVlan قرار بگیرند، از نظر فیزیکی در فاصله ی نزدیکی قرار داشته باشند و یا به یک سوییچ مشترک متصل باشند. این ویژگی کهLocation indepence نام دارد باعث میشود کهVlan های مختلف از طریق پورت Trunk به سایر سوییچ ها نیز منتقل شوند.

این قابلیت بسیار کاربردی است اما در عین حال پیاده سازی آن در شبکه های بزرگ میتواند کمی گیج کننده باشد. برای مثال فرض کنید Vlan های ۱۰ , ۲۰ , ۳۰, ۴۰, ۵۰ در سوییچ شماره۱ تعریف شده اند. هر کدام از آن ها نیز دارای نام مشخصی است. ۱۰ سوییچ دیگر نیز در شبکه موجود هستند که میخواهیم اینVlan ها درون آن ها نیز تعریف شوند و کامپیوتر های متصل به آن ها را درVlan های خاص خودشان قرار دهیم.

برای راه اندازی VTP در سوییچ سیسکو لازم است هر بار Vlan های ۱۰ , ۲۰ , ۳۰ , ۴۰ , ۵۰ را در هر سوییچ ساخته و با استفاده از پورت Trunk سوییچ ها را به یکدیگر متصل کنیم. اگر در هر کدام از سوییچ ها Vlan ای اشتباه تعریف شود و یا فراموش کنیم آن را تعریف کنیم، Vlan ها به درستی با یکدیگر ارتباط نخواهند گرفت و ارتباط کامپیوتر های یک Vlan با یکدیگر برقرار نخواهد شد.

برای جلوگیری از مشکلات این چنینی و ساده تر شدن کانفیگ ها از پروتکلی به نام VTP یا Vlan Trunking Protocol استفاده میکنیم. VTP یکی از پروتکل های دستگاه های سیسکو است که میتواندVlan ها را برای سایر دستگاه ها تعریف کند.

راه اندازی VTP در سوییچ سیسکو

VTP با توجه به موقعیت قرارگیری سوییچ، میتواند بر روی ۳ حالت متفاوتِServe ، Transparent وClient قرار داشته باشد. سوییچ اصلی و مرکزی که همه یVlan ها بر روی آن تعریف میشود بر روی حالتvtp server قرار میگیرد. سوییچ هایی که در پایین ترین سطح قرار دارند و قرار استVlan ها را یاد بگیرند بر روی حالتvtp client قرار میگیرند. در این میان اگر سوییچ یا سوییچ هایی بین سوییچ سرور و کلاینت قرار بگیرد حالتشvtp transparent می‌شود.

با اجرای سناریوی زیر بیشتر با پروتکل VTP و نحوه ی کارکرد آن آشنا خواهید شد.

تصویر زیر شکل کلی سناریو را نمایش میدهد. در این سناریو میخواهیمVlan های ۱۰, ۲۰, ۳۰ را در سوییچ شماره۱ تعریف کنیم و سپس با استفاده از پروتکل VTP بدون تعریف مجددVlan ها در سوییچ های شماره ی ۲, ۳, ۴, ۵ آن ها را به آخرین سوییچ ها (سوییچ های شماره ی ۴ , ۵) منتقل کنیم. تا بدین ترتیب هر کامپیوتردرVlan مربوط به خود قرار بگیرد. برای پیاده سازی این سناریو مراحل زیر را گام به گام انجام میدهیم.

 

راه اندازی VTP در سوییچ سیسکو

کانفیک کردن سوییچ شماره ۱:

Vlan های ۱۰, ۲۰, ۳۰ را در سوییچ شماره ی۱ تعریف میکنیم.

راه اندازی VTP در سوییچ سیسکو

سوییچ را در حالتvtp server قرار میدهیم.

تمام سوییچ هایی که قرار است از پروتکل VTP استفاده کنند و اطلاعات دیتابیسVlan ها را نگهداری کنند یا از خود عبور دهند، باید در یک Domain مشترک قرار بگیرند. بنابراین لازم است یک Domain تعریف کنیم و همه ی سوییچ های شماره ۱ , ۲ , ۳ , ۴ ,۵ را در آن قرار دهیم. برای مثال Domain ای به نامFarkiantech.local تعریف میکنیم و با زدن دستور ”vtp domain farkiantech.local” سوییچ شماره۱ را عضو این Domain می‌کنیم.

راه اندازی VTP در سوییچ سیسکو