اشنایی با شبکه PSTN

4/5

شبکه های مخابراتی PSTN یک شبکه ی سوییچینگ مداری است که وظیفه ان ارتباط دهی تماسهای تلفنی و انتقال پیامهای صوتی را بر عهده دارد. در واقع PSTN   از گذشته های دور واز همان ابتدا به صورت ساده وجود داشته است و امروزه با گذشت زمان و ظهور فناوری های جدید به شکل  کنونی خود رسیده است تا ما در هر منطقه ی مخابراتی شاهد یک شبکه مخابراتی مجهز باشیم شکل زیر روند رو به رشد شبکه های PSTN  را نشان میدهد.

تاریخچه شبکه های مخابراتی PSTN

تاریخچه شبکه های مخابراتی pstn در ابتدا هدف از ایجاد شبکه های PSTN برقراری ارتباط بین دو دستگاه تلفن بوده است . این ارتباط مداری از سمت تماس گیرنده شروع شده و تا مقصد ادامه پیدا میکند . در حقیقت یک زوج سیم از تلفن مبدا تا مرکز مخابرات و یک زوج سیم از تلفن مقصد تا مرکز مخابرات وجود داشت که توسط یک لامپ وضعیت گوشی مشخص میشد.

به عبارت دیگر همه مشترکین بر روی تابلو  سوییچ PSTN یک لامپ وضعییت داشتن کارمندان شبکه های مخابراتی PSTN پس از روشن شدن لامپ وضعییت مشترک با او صحبت کرده و مقصد را از او میپرسیدن و پس از مشخص شدن مقصد به وسیله یک کابل ارتباط مورد نیاز را بین دو مشترک برقرار میکردن با گذشت زمان و افزایش مشترکین این نوع شبکه ها دیگر پاسخگوی نیاز مردم نبود همین امر باعث ایجاد تحولاتی در سیگنالینگ شبکه های مخابراتی PSTN شد با اعمال تغییرات در سیگنالینگ شبکه های PSTNتلفن ها به یک شماره گیر گردان مجهز شدن این شماره گیرها درابتدا به صورت pull و با صدای بیپ مانند شماره مقصدرا به شبکه PSTN اعلام میکردند. سپس دفتر PSTNبه صورت خودکار ارتباط مبدا را با مقصد درخواستی برقرار میکرد .

بعدها با توجه به اینکه شماره گیری با این تلفنها زمان بر بوده و برای شماره هایی که تعداد زیادی نه هشت و صفر داشتن زمان زیادی صرف میشد شماره گیرگردان به شماره گیر صفخه کلید تغییر پیدا کرد ودر زمان شماره گیری صرفه جویی کرد این صفحه کلیدها هم اکنون روی تلفن های کنونی دیده میشود و صدایی با فرکانس متفاوت برای هر شماره ایجاد میکنند فرکانس ایجاد شده به وسیله هر کلید استاندارد است وشبکه PSTNبا دریافت فرکانس ها و انالیز ها مقصد را مشخص میکند حاصلضرب فرکانس ایجاد شده به وسیله صفحه کلید را اصطلاخا DTMF میگویند

DTMF چیست؟

در شکل زیر یک صفحه کلید مشاهده میکنید که به ازای هر کلید دو فرکانس سطر و ستون (f1,f2)  در نظر گرفته میشود در این حالت با فشردن هر کلید فرکانس های f1 و f2 در هم ضرب میشوند ویک فرکانس جدید را ایجاد میکنند که واژه dual tone multi frequency از این روش گرفته شده است. در شکل زیر شما خروجی ضرب f1 و f2 شکل بالا را میبینیدکه در یک واحد زمانی ارسال و پس از یک فاصله زمانی فرکانس بعدی ارسال میشود.

بررسی خطوط مخابراتی

خطوط مخابراتی به دو دسته کلی تقسیم میشوند

خطوط انالوگ

خطوط دیجیتال

خطوط انالوگ : منظور از خط انالوگ همان خطوط تلفن معمولی است این خط بعد از برداشتن گوشی و شنیدن بوق ازاد ۶۴ کیلو بیت پهنای باند را از مرکز مخابراتی رزرو میکند از جمله دلایل استفاده از خطوط انالوگ میتوان به موارد زیر اشاره کرد

۱.نبود خطوط دیجیتال در یک منطقه

۲.هزینه اندک

۳.نگهداری خطوط قبلی

خطوط دیجیتال: طراحی خطوط دیجیتال به اواسطه دهه ۸۰ میلادی باز میگرددو هدفش جایگزینی سیستم تلفنی انالوگ با سیستم دیجیتال بوده است تا بتواند داده های دیجیتال را به خوبی پشتیبانی کند .در این توپولوژی صدا نخست به داده های دیجیتال تبدیل میشود و سپس انتقال میابد از جمله مزایای خطوط دیجیتال میتوان به موارد زیر اشاره کرد

۱)بی تاثیربودن افت ولتاژ برای فاصله های دور

۲)کاهش تاثیرنویز

۳)توانایی انتقال بیشتر از یک کانال روی بستر ثابت

۴)سرعت بالای برقراری تماس

تا بتواند داده های دیجیتال را به خوبی پشتیبانی کند .در این توپولوژی صدا نخست به داده های دیجیتال تبدیل میشود و سپس انتقال میابد

از جمله مزایای خطوط دیجیتال میتوان به موارد زیر اشاره کرد

۱)بی تاثیربودن افت ولتاژ برای فاصله های دور

۲)کاهش تاثیرنویز

۳)توانایی انتقال بیشتر از یک کانال روی بستر ثابت

۴)سرعت بالای برقراری تماس