کمپ 3 روزه مهندسی ویپ

ثبت نام در کمپ ۳ روزه مهندسی VoIP

پس از ثبت نام و پرداخت شهریه، جهت اطلاع از محل برگزاری دوره آموزشی با شما تماس گرفته میشود. لطفا مشخصات خود را دقیق و کامل پر کنید.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
تلفن همراه

انتخاب دوره

توضیحات پرداخت