آموزش ساخت برگه درباره ما

4/5
درباره ما

بسیاری از مشاغلی که با آن ها روبرو شده ام با یک مشکل درخشان مشترک درگیر هستند. آن مشکل داشتن یک صفحه بسیار ضعیف و غیرقابل اطمینان “درباره ما”، می باشد. 

این کار به نظر من منطقی نخواهد بود، زیرا صفحه About یکی از مهمترین دارایی های یک برند است و 

برخلاف ایجاد لینک و بازاریابی رسانه های اجتماعی، نیازی به تلاش و سرمایه گذاری مداوم ندارد. صفحه درباره ما اغلب بخشی از یک سفر خرید است. 

این می تواند افراد را به سمت سایت شما سوق دهد و به متقاعد کردن آن ها برای برخورد با شما کمک کند. 

در این مواقع نامشخص، می توانید از آن استفاده کنید تا اعتماد به نفس و تجارت خود را ارتقا دهید. این صفحه یک بار ایجاد می شود 

ولی همان یک بار می تواند یک گام بزرگ برای پیشرفت در آینده باشد.

نمونه ای که مشاهده کردی از برگه درباره ما هست که به این شکل طراحی می شود